Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
„Historia przyrodnicza lasu – jak rozpoznać, badać i chronić dziedzictwo historyczne w lasach” – konferencja, 28 lutego 2012 r., Białowieża.
data 22-05-2012 ...wstecz

Konferencja organizowana jest przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży
i Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.
Konferencja będzie próbą przybliżenia słuchaczom dynamicznie rozwijającej się interdyscyplinarnej dziedziny badawczej – historii przyrodniczej. Wśród prezentowanych zagadnień znajdą się: (1) badania historii przemian przyrodniczych w lesie (2) korzystanie z zasobów leśnych przez dawne społeczności (3) rozpoznawanie, identyfikowanie i ochrona historycznego dziedzictwa w lasach (4) przykłady prowadzonych badań z regionu północno-wschodniej Polski oraz z zagranicy.
W konferencji weźmie udział około 100 uczestników. Reprezentowane będą: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych i ich nadleśnictwa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i jej regionalne oddziały, Narodowy Instytut Dziedzictwa i jego oddziały terenowe, Generalny i Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, instytucje naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe.
Konferencja realizowana jest przez Podlaskie Regionalne Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku – PREFEKT (Podlasie Regional Forum for Environmental Knowledge Transfer). Regionalne Forum PREFEKT powołane zostało w ramach projektu pt. „Potencjał Badawczy w Rozwoju i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością – BIOCONSUS”, finansowanego przez 7 Program Ramowy Unii Europejskiej. Celem Forum PREFEKT jest umożliwienie regionalnym instytucjom, podmiotom i grupom społecznym (m.in. władze i samorządy, organy ochrony przyrody, uczelnie i jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, itp.) stworzenie możliwości do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz upowszechniania dobrych praktyk wspierających zrównoważony rozwój regionu Podlasia. W ramach Podlaskiego Forum PREFEKT w latach 2011-2013 zostaną zorganizowane seminaria tematyczne, profesjonalne szkolenia i warsztaty oraz konferencje. W zakresie zainteresowań Forum PREFEKT są między innymi następujące zagadnienia:
• Lokalne i regionalne dziedzictwo naturalne i kulturowe a zrównoważony rozwój usług turystycznych (ekoturystyka, agroturystyka) na obszarach wiejskich.
• Konflikty między ochroną zwierząt a rolnictwem i leśnictwem - jak udoskonalać działania prewencyjne i systemy kompensacji szkód oraz zwiększać społeczną akceptację ochrony
przyrody?
• Perspektywy gmin o wysokiej proporcji obszarów chronionych - przeszkody we wzroście gospodarczym czy szanse na zrównoważony rozwój?
• Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej (korytarze ekologiczne) w
północno-wschodniej Polsce.
• Monitorowanie liczebności populacji zwierzyny łownej i zrównoważone łowiectwo.
• Wielofunkcyjne, zrównoważone leśnictwo w kontekście globalnych zmian klimatu,
ochrony bioróżnorodności oraz zmian w sektorze leśnictwa w zakresie regionalnego i
lokalnego zatrudnienia i gospodarki.
• Edukacja ekologiczna w Lasach Państwowych i parkach narodowych - jak przekazywać
społeczeństwu zaawansowaną wiedzę o ochronie środowiska w sposób atrakcyjny i
skuteczny?
1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4134
58%
Nie

3007
43%
liczba głosów: 7141
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.