Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
Odbyło się seminarium pt."Konflikty między ochroną bobra a rolnictwem i leśnictwem. Jak udoskonalać działania prewencyjne i system kompensacji szkód oraz zwiększać społeczną akceptację ochrony gatunku?"
data 07-11-2011 ...wstecz

W seminarium zorganizowanym przez Instytut Biologii Ssaków PAN we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku wzięło udział około 100 uczestników. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i ich nadleśnictw, Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, Polskiego Związku Łowieckiego, uczelni wyższych i innych jednostek badawczych, administracji publicznej oraz Podlaskiej i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać 12 wykładów na temat rozmieszczenia, liczebności, oddziaływania bobra oraz działań minimalizujących szkody wyrządzane przez te zwierzęta. Pierwsze wykłady przedstawiły modele zarządzanie populacją oraz przeciwdziałania i łagodzenia konfliktów pomiędzy człowiekiem a bobrem w trzech krajach sąsiadujących z Polską: Litwie, Niemczech i Szwecji. Stan szkód i skutki działalności bobrów oraz sposoby ich minimalizacji w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zostały zaprezentowane przez przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wśród wymienionych sposobów łagodzenia skutków działalności bobra znalazły się: rozbiórka tam bobrowych, przesiedlenia bobrów, zabiegi techniczne jak zabezpieczenie drzew siatką czy montowanie urządzeń przelewowych. Stosowany model zabezpieczeń według prelegentów jest niewystarczający w stosunku do skali konfliktów powodowanych przez bobry w regionie. Część prezentacji przedstawiała wyniki badań na temat występowania bobrów z różnych obszarów (Nadleśnictwo Srokowo, Nadleśnictwo Borki, Lasy Skaliskie, Puszcza Knyszyńska, Lasy Napiwodzko-Ramuckie). Prezentowane wyniki liczebności bobrów otworzyły dyskusję nad metodyką monitoringu gatunku. Wykład pana Jana Goździewskiego z Polskiego Związku Łowieckiego zapoznał uczestników seminarium z historią odtworzenia populacji bobra w Polsce. Cześć referatową seminarium zakończył przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska omawiając zapisy prawne dotyczące gospodarowania gatunkiem.
Powtarzającym się głosem w wykładach i dyskusjach była pilna potrzeba przygotowania i przyjęcia strategii zarządzania populacją bobra i jego ochrony w oparciu o rzetelnie przeprowadzone inwentaryzacje oraz ocenę stanu i pojemności środowiska. Podkreślano, że strategia zarządzania gatunkiem musi uwzględniać unikalną biologię i ekologię bobrów. Ponadto strategia musi być wypracowana przy udziale różnych grup społecznych i zawodowych, mających bezpośredni wpływ na stan gatunku (naukowców, przedstawicieli administracji centralnej i lokalnej, leśników, myśliwych, zarządców terenów, służb ochrony przyrody).
Seminarium towarzyszyła zorganizowana przez Zarząd PZŁ w Suwałkach wystawa zdjęć bobrów i środowiska ich występowania.


Skomentuj na forum dyskusyjnym
Pliki do pobrania:
Prezentacje:
1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4134
58%
Nie

3007
43%
liczba głosów: 7141
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.