Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
„Konflikty między ochroną bobra a rolnictwem i leśnictwem. Jak doskonalić działania prewencyjne i system kompensacji szkód oraz zwiększać społeczną akceptację ochrony gatunku?” – seminarium, 20 października 2011 r., Malinówka, koło Ełku.
data 11-10-2011 ...wstecz

Planowane seminarium poświęcimy chronionemu gatunkowi o dużym znaczeniu przyrodniczym i gospodarczym. Ten uratowany od zagłady największy gryzoń Europy, zwierzę istotnie przekształcające swe środowisko życia, w czasach historycznych gatunek łowny, współcześnie bywa źródłem konfliktów na obszarze gospodarki leśnej
i rolnej. Powstaje pytanie, jak racjonalnie zarządzać populacjami bobra
w Polsce, aby pogodzić interesy ochrony przyrody i gospodarczej działalności człowieka? Jak zapobiegać szkodom bobrowym oraz je kompensować? Jak zwiększyć społeczną akceptację ochrony gatunku? Mamy nadzieję, że seminarium pomoże odpowiedzieć na powyższe pytania oraz stworzy możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zarządzania gatunkiem w kraju i zagranicą (Szwecja, Litwa, Niemcy). Seminarium dostarczy również aktualnej wiedzy na temat biologii, ekologii gatunku oraz metod jego monitoringu.
W seminarium weźmie udział około 100 uczestników. Reprezentowane będą: Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa i parki narodowe i krajobrazowe północno-wschodniej Polski, zarząd i regionalne oddziały Polskiego Związku Łowieckiego, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i jej regionalne oddziały, instytucje naukowe i uczelnie, studenci, ekologiczne organizacje pozarządowe, administracja lokalna i regionalna.
Seminarium realizowane jest przez Podlaskie Regionalne Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku – PREFEKT (Podlasie Regional Forum for Environmental Knowledge Transfer). Regionalne Forum PREFEKT powołane zostało w ramach projektu pt.: „Potencjał Badawczy w Rozwoju i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością – BIOCONSUS”, finansowanego przez 7 Program Ramowy Unii Europejskiej. Celem Forum PREFEKT jest umożliwienie regionalnym instytucjom, podmiotom i grupom społecznym (m.in. władze i samorządy, organy ochrony przyrody, uczelnie i jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, itp.) wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz upowszechniania dobrych praktyk wspierających zrównoważony rozwój regionu Podlasia.
Więcej informacji o Forum PREFEKT znajduję się na stronie internetowej www.forumpodlaskie.pl
1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4134
58%
Nie

3007
43%
liczba głosów: 7141
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.