Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
Odbyło się seminarium p.t.:„Monitorowanie populacji zwierzyny łownej i zrównoważone łowiectwo”
data 14-09-2011 ...wstecz

Uczestnicy seminarium wysłuchali 12 wystąpień prezentujących różne kwestie związane z monitoringiem liczebności populacji zwierząt łownych i zrównoważonym łowiectwem. Wstępem do seminarium był referat wygłoszony przez Alexandra Griffina z Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU o nowych, europejskich zasadach zrównoważonego łowiectwa. Zasady te zebrane są w „Europejskiej Karcie Łowiectwa i Bioróżnorodności”. Dokonano przeglądu metod inwentaryzacji zwierzyny płowej, poddano ocenie ich słabe i mocne strony. Część referatów skupiła się na badaniach naukowych pojedynczych gatunków. Bardzo cennym był wykład profesora Grahama Kerleya o łowiectwie i zarządzaniu populacją kopytnych w Afryce. Seminarium zakończyło podsumowanie wygłoszone przez Marka Masłowskiego (p.o. dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku) oraz Bogumiłę Jędrzejewską (kierownik grupy badawczej "Ekologia ekosystemów naturalnych", Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk). Sformułowano rekomendacje do monitorowania populacji zwierzyny łownej i zrównoważonego łowiectwa, wymieniając m.in. konieczność wypracowania metody liczenia ssaków kopytnych potrzebę wykorzystania potencjału naukowego celem przybliżenia się do optymalnego modelu zrównoważonego łowiectwa.
Wyniki ankiety ewaluacyjnej wypełnionej przez uczestników seminarium wskazują przydatność tego typu spotkań. Aż 87 % ankietowanych uznało, że potrzebna jest kontynuacja w przyszłości spotkań dotyczących przedstawionych zagadnień.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami. Zapraszamy na inne seminaria organizowane w ramach Podlaskiego Forum PREFEKT.


Skomentuj na forum dyskusyjnym
Pliki do pobrania:
Prezentacje:
1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4129
58%
Nie

3004
43%
liczba głosów: 7133
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.