Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
RDOŚ w Białymstoku o konferencji "Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce
data 19-04-2011 ...wstecz

Podczas konferencji poruszono szereg kwestii istotnych z punktu widzenia rozbudowy infrastruktury drogowej i negatywnych procesów z tym związanych, takich jak: zmniejszanie się różnorodności biologicznej, izolację obszarów przyrodniczo cennych oraz ograniczanie szlaków migracyjnych zwierząt.
Dużo miejsca poświęcono ponadto ochronie korytarzy ekologicznych oraz ich uwzględnianiu w procesach planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach administracji. W ramach tej tematyki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku – Lech Magrel zaprezentował najważniejsze fakty w zakresie prognoz oddziaływania na środowisko dotyczących projektów studiów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W konferencji wzięli udział pracownicy RDOŚ w Białymstoku w Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko p. Krystyna Anchimowicz (naczelnik WOOŚ) oraz p. Agnieszka Radulska (st. specjalista WOOŚ).
Konferencja została zorganizowana w Białowieży w ramach Podlaskiego Regionalnego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku „PREFEKT”. Biorą w niej udział 82 instytucje związane z kwestiami środowiskowymi.
1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4134
58%
Nie

3007
43%
liczba głosów: 7141
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.