Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
Odbyła się konferencja ”Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce”
data 13-04-2011 ...wstecz

W konferencji wzięło udział około 90 osób. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Okręgowych Izb Urbanistów, wojewódzkich biur planowania przestrzennego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Urzędów Miejskich, Starostwa Powiatu Białostockiego i Hajnowskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, uczelni, ekologicznych organizacji pozarządowych, firm projektowych i consultingowych.
Uczestnicy konferencji wysłuchali 13 wystąpień prezentujących kwestie środowiskowe w procesie planowania przestrzennego. Przedstawiono przyrodnicze skutki urbanizacji oraz prawne, techniczne i administracyjne możliwości ochrony przyrody w procesach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zaprezentowano również sposoby zapobiegania fragmentacji środowiska przyrodniczego i ochrony ciągłości ekologicznej poprzez m.in. zastosowanie różnych środków łagodzących (np. przejścia dla zwierząt). Omówiono procedury prawne dotyczące planowania przestrzennego na różnych etapach: ocen oddziaływania na środowisko, projektów studiów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy planów ochrony i planów miejscowych. Wśród wystąpień znalazły się konkretne przykłady zrealizowanych planów, uwzględniających aspekty przyrodnicze m.in.: dla miasta Lublina, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, strefy przygranicznej województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz na obszarze Krany Żubra (część województwa podlaskiego). Jednym z ważniejszych punktów konferencji było zaprezentowanie przez Panią Krystynę Łazutkę (Ministerstwo Infrastruktury) kierunków projektowanych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Konferencję zakończyła dyskusja panelowa prowadzona przez panią Jolantę Przygońską, Przewodniczącą Rady Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie. Zarówno podczas dyskusji jak i w ankietach ewaluacyjnych podkreślano konieczność współpracy pomiędzy planistami i przyrodnikami na rzecz skuteczniejszej ochrony ciągłości ekologicznej w procesach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Monika Pietruczuk 13.04.2011


Skomentuj na forum dyskusyjnym
Pliki do pobrania:
Prezentacje:
1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4129
58%
Nie

3003
43%
liczba głosów: 7132
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.