Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
Przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję „Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce” do 1 kwietnia 2011r.
data 28-03-2011 ...wstecz

W dobie szybkiego rozwoju gospodarczego naszego kraju i rozbudowy
infrastruktury transportowej postępuje fragmentacja środowiska naturalnego. Pilnym
zadaniem staje się wypracowanie metod przeciwdziałania jej skutkom, takim jak
zmniejszanie się różnorodności biologicznej, izolacja obszarów przyrodniczo cennych
oraz ograniczanie szlaków migracji zwierząt.
Jednym z dostępnych narzędzi w tym zakresie jest ochrona korytarzy
ekologicznych dzięki m.in. uwzględnianiu ich w procesach planowania
przestrzennego. Łącząc obszary Natura 2000, obszary chronione i inne cenne
przyrodniczo tereny oraz kompleksy leśne, korytarze ekologiczne zapewnią spójność
Krajowego Systemu Obszarów Chronionych i jego łączność ekologiczną w skali kraju
i Europy. Wyznaczona sieć korytarzy ekologicznych może być podstawą planowania
właściwych i spójnych w skali kraju działań (takich jak decyzje lokalizacyjne,
zalesienia, budowa przejść dla zwierząt itp.), mających na celu ochronę łączności
ekologicznej i łagodzenie skutków rozwoju infrastruktury. Aby korytarze ekologiczne
mogły spełniać swoje funkcje, muszą zostać objęte odpowiednią ochroną prawną,
zapewniającą nienaruszalność ich spójności i ciągłość środowisk położonych w ich
obrębie. Konieczne jest wypracowanie skutecznej strategii wdrożenia projektu
korytarzy ekologicznych, ochrony ich funkcjonowania i przygotowanie w tym celu
odpowiednich aktów prawnych. Szczególnie istotne jest właściwe ujęcie korytarzy
ekologicznych w planach zagospodarowania przestrzennego na szczeblu krajowym,
wojewódzkim oraz gminnym.
Konferencja organizowana jest w ramach Podlaskiego Regionalnego
Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku PREFEKT, finansowanego przez
7 Program Ramowy Unii Europejskiej.
Mamy nadzieję, że konferencja będzie platformą do wymiany wiedzy i
pomysłów dotyczących ochrony ciągłości ekologicznej w planowaniu
przestrzennym. Ponadto pozwoli ona na zidentyfikowanie problemów na tym
obszarze oraz określenie kierunków dalszych działań, które pozwolą na
rozwiązywanie poszczególnych problemów. Oczekujemy również, iż konferencja
zacieśni współpracę pomiędzy wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w
ochronę ciągłości przyrodniczej.


Skomentuj na forum dyskusyjnym
Pliki do pobrania:
1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4129
58%
Nie

3004
43%
liczba głosów: 7133
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.