Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
Odbyło się seminarium "Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonym leśnictwie"
data 18-02-2011 ...wstecz

Seminarium otworzył Sławomir Bakier, dziekan Zamiejscowego Wydziału Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce i Ryszard Ziemblicki, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
W seminarium uczestniczyło około 170 osób. Reprezentowane były między innymi: Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Urząd Miasta Hajnówki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i dyrekcje regionalne LP, parki narodowe i krajobrazowe, starostwa powiatowe, ekologiczne organizacje pozarządowe, uczelnie i inne jednostki badawcze. Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać 19 wystąpień przeglądowo ukazujących różne aspekty ochrony bioróżnorodności leśnej. Zostały one wygłoszone przez ekspertów i praktyków. Wystąpienia koncentrowały się wokół działań podjętych w celu ochrony bioróżnorodności w wybranych Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych oraz badań naukowych nad niektórymi elementami przyrody w lasach.
Zaprezentowane działania ochrony przyrody w lasach to np.: ostoje różnorodności w RDLP Szczecinek czy ochrona owadów saproksylicznych w lasach Dolnego Śląska. Z regionu przedstawiono m.in.: stan rozpoznania biocenozy leśnej oraz kierunki zmian zachodzących w gospodarce leśnej. Przedstawione badania naukowe dotyczyły takich elementów przyrody jak: owady saproksyliczne, gatunki ptaków lasów zbliżonych do naturalnych, zasoby genetyczne. Seminarium zakończyło podsumowanie wygłoszone przez Ryszarda Ziemblickiego (dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku), Sławomira Bakiera (dziekan Zamiejscowego Wydziału Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce) oraz Bogumiłę Jędrzejewską (kierownik grupy badawczej "Ekologia ekosystemów naturalnych", Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk). Wszystkie osoby podkreśliły potrzebę coraz ściślejszego powiązania gospodarki leśnej z nauką i jej dalszego doskonalenia.
Wyniki ankiety ewaluacyjnej wypełnionej przez uczestników seminarium wskazują przydatność tego typu spotkań. Aż 91% ankietowanych uznało, że seminarium spełniło ich oczekiwania.
Dziękujemy prelegentom oraz wszystkim zaproszonym gościom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.


Skomentuj na forum dyskusyjnym
Pliki do pobrania:
Prezentacje:
1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4129
58%
Nie

3002
43%
liczba głosów: 7131
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.