Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
Odbyło się seminarium
data 08-12-2010 ...wstecz

Wśród około 50 gości seminarium byli między innymi: przedstawiciele oddziałów Generalnych Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Urzędu Miasta w Hajnówce, firm konsultingowych i inne instytucje. Celem seminarium była wymiana wiedzy i doświadczeń o środowiskowych aspektach rozwoju infrastruktury transportowej.
Na początku spotkania zaprezentowano Zakład Badania Ssaków PAN oraz przedstawiono założenia Podlaskiego Regionalnego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku PREFEKT.
W kolejnej prezentacji pan Jerzy Doroszkiewicz - dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przedstawił jak zmieniało się natężenie ruchu na drogach krajowych województwa podlaskiego w latach 2005-2010, stan techniczny dróg regionu, kolizje obszarów cennych przyrodniczo z przebiegami dróg objętych Programem Budowy Dróg na lata 2010-2015 oraz program remontów na lata 2011-2013. Ważnym elementem prezentacji było pokazanie strategicznego położenia Podlasia jako korytarza łączącego kraje „starej” Unii z krajami nadbałtyckimi a jednocześnie regionu o wysokich walorach i zasobach przyrodniczych i wynikające z tego problemy.
Kolejne dwie prezentacje przedstawił dr Robert Mysłajek ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”. Pierwsza pokazała znaczne zróżnicowanie metod minimalizujących negatywny wpływ infrastruktury transportowej, stosowanych zarówno w Polsce jak i na świecie. Prelegent zaznaczył, że niektóre rozwiązania z górzystego południa Polski są trudne do przełożenia na nizinne warunki Polski północno-wschodniej. Przedmiotem drugiej prezentacji był monitoring przejść dla zwierząt. Podkreślono, zarówno w wystąpieniu jak i w pytaniach i dyskusji po wykładzie, wagę oceny skuteczności przejść dla zwierząt, szczególnie mając na uwadze poniesione na nie nakłady finansowe.
Przegląd narzędzi systemów Informacji Geograficznej (GIS) i możliwości ich wykorzystania przy projektowaniu korytarzy ekologicznych przedstawił Paweł Struś z Zakładu Badania Ssaków PAN. Pokazano dostępne oprogramowanie do analiz GIS oraz wskazano źródła pozyskiwania danych przestrzennych. Jako przykład zastosowania GIS w zrównoważonym rozwoju infrastruktury transportowej posłużyła opracowywana obecnie w Zakładzie Badania Ssaków PAN koncepcja lokalnych korytarzy ekologicznych.
Na koniec seminarium, przy aktywnym udziale gości sformułowano wnioski i rekomendacje do zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej w północno-
wschodniej Polsce, określono najważniejsze kwestie wymagające rozwiązania. Dalsza dyskusja w zakresie tematyki seminarium możliwa jest na forum dyskusyjnym utworzonym w ramach strony internetowej Regionalnego Forum PREFEKT do czego gorąco zapraszamy!


Skomentuj i pobierz materiały na forum dyskusyjnym
Prezentacje:
1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4129
58%
Nie

3003
43%
liczba głosów: 7132
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.