Aktualności
Seminaria
PREFEKT
Podlasie
Partnerzy PREFEKT
Kącik prasowy
Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska
data 21-10-2010 ...wstecz

W seminarium uczestniczyło około 100 osób, reprezentujących różne instytucje bezpośrednio i pośrednio związane ze sporządzaniem planów ochrony obszarów Natura 2000. Reprezentowane były między innymi: Ministerstwo Środowiska, Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Generalna i Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Parki Narodowe i Krajobrazowe, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Urzędy Gmin, ekologiczne organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i firmy konsultingowe.

Podczas seminarium prelegenci z Polski i z zagranicy przedstawili 6 tematów związanych z tematyką sporządzania planów ochrony obszarów Natura 2000 i uczestnictwu społecznym w sporządzaniu tych planów (program seminarium).

Najbliższe lata będą czasem intensywnego sporządzania planów ochrony obszarów Natura 2000 w Polsce i w regionie. Seminarium pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń w tym temacie. W zakresie teorii specjaliści z kraju i zagranicy przedstawili między innymi strukturę, metodykę, zasady planowania ochrony przyrody oraz model, narzędzia, cel uczestnictwa społecznego w tym planowaniu.
Przykłady prezentacji dotyczących obszarów Natura 2000, "Murawy w Haćkach" i „Dolina Baryczy" pokazały praktyczne rozwiązania, zidentyfikowały ograniczenia i problemy związane z przygotowaniem planów ochrony. Prelegenci z zagranicy przedstawili europejską wiedzą i doświadczenie z planowania ochrony przyrody i uczestnictwa społecznego w tym planowaniu. Mike Alexander z Conservation Management System Consortium z Wielkiej Brytanii przedstawił między innymi ważną zasadę planowania tzw. "zasadę ostrożności". Dyskusje po wykładach zainicjowały wymianę wiedzy i doświadczeń Forum PREFEKT.

Seminarium zakończono określeniem zaleceń i rekomendacji do efektywniejszej organizacji i zarządzania procesem sporządzania planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowania społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska. Zalecenia te zostały spisane w formie rekomendacji do sporządzania planów ochrony obszarów Natura 2000. Niektóre z nich to na przykład: integrowanie ochrony przyrody z rozwojem regionalnym, formułowanie zapisów działań ochronnych w sposób mający przełożenie na zapisy planowania przestrzennego, upublicznianie planów ochrony przyrody od początku ich tworzenia

Uczestnicy seminarium podkreślili w ankietach oceniających spotkanie potrzebę organizacji podobnych spotkań w przyszłości oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarczego uwzględniającego potrzebę zachowania środowiska naturalnego. Tematyka najbliższego spotkania planowany jest na 03.12.2010 r. i będzie dotyczyć rozwiązywania problemów wynikających z rozwoju infrastruktury transportowej na obszarach cennych przyrodniczo na Podlasiu (program).

Wyrażamy głęboką nadzieję, że dyskusja ta będzie kontynuowana w ramach dyskusyjnego forum internetowego na stronie internetowej Regionalnego Forum PREFEKT. Wszelkie informacje o zrealizowanym i planowanych spotkaniach, materiały seminaryjne, forum dyskusyjne i inne informacje zamieszczane będą również sukcesywnie na stronie Forum PREFEKT. Prosimy również o nadsyłanie Państwa komentarzy, opinii i sugestii na adres prefekt@zbs.bialowieza.pl.


Skomentuj na forum dyskusyjnym
Pliki do pobrania:
Prezentacje:
1920x1200 | 1600x1200 | 1280x1024
Czy jesteś zainteresowany wymianą wiedzy nt. środowiska Podlasia?
Tak

4129
58%
Nie

3003
43%
liczba głosów: 7132
Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach umowy o dotację nr 245737.
Copyright 2010 Neone
Nasza witryna korzysta z plików cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez
nas plików cookies w celach statystycznych. W dowolnej chwili mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.