Examples of pursuit of peace in a sentence, how to use it. Also imagine, * A scores 95% marks in his examination and tops the class. आनंद आपोआप मिळतो - जे. तुम्ही जेव्हा खरंच प्रेमात असता तेव्हा तुमच्याासाठी ती एक व्यक्ती हीच मोठा आनंद असते, 6. अशावेळी खचून जाणं हे साहजिकच आहे. कर्तृत्ववान माणसं कधी नशीबाच्या आहारी जात नाहीत आणि नशीबाच्या आहारी गेलेली माणसं कर्तृत्ववान ठरत नाहीत, 7. त्यामुळे तुमचे दात शाबूत असेपर्यंत हसत राहा - मलोरी हॉपकिन्स, 25. त्यांचे प्रयत्न हे जगण्यासाठी आनंद देऊन जातात. या क्षणाचा आनंद उपभोगा कारण हा क्षण म्हणजे तुमचं आयुष्य आहे, 5. तुमच्याकडे काय आहे यापेक्षा तुमच्याकडे काय नाही याचा विचार करत बसलात तर आनंद कधीही मिळणार नाही, 10. कारण माणूस हा असा प्राणी आहे ज्याचं संपूर्ण जग हे विचारांवर चालू असतं. अर्थात या आपल्या मनातील भावना असतात. आयुष्यात खूप संघर्ष करावा लागत असेल तर स्वतःला नशीबवान समजा, 10. काही लोक जिथे जातात, तिथे आनंद वाटतात, तर काही लोक आयुष्यात निघून जातात तेव्हा आनंद येतो - ऑक्सर वाईल्ड, 10. The purpose of this list is to help Marathi parents in choosing names for newborn baby. Which student would be happy between A & B? Nick names can be used to shorten the official name. पैसे तुमच्यासाठी आनंद खरेदी करू शकत नाहीत पण दुःखाचं सुखामध्ये रूपांतर करण्याचा अनुभव करून देऊ शकतात - स्पाईक मिलगॅन, 6. Because happiness was widely considered a natural state for humans in the Jeffersonian era, it was believed to be what God intended and therefore deserved protection. Learn more. लग्नानंतर आनंद हा तर नशीबाचा खेळ आहे - जेन ऑस्टेन, 21. आनंद वाटल्याने कधीच कमी होत नसतो - बुद्ध, 4. स्वप्न तीच आहेत जी तुम्हाला झोपू देत नाहीत. आनंद म्हणजे तुमच्याजवळ आज जे काही आहे,  त्याबरोबर जगण्याची आणि स्वतंत्र राहण्यासाठी एक चांगलं कुटुंब आणि चांगले मित्र असण्याची गरज आहे - दिव्यांका त्रिपाठी, 24. Google ची विनामूल्य सेवा शब्द, वाक्य आणि वेब पेजचे मराठी आणि १०० पेक्षा अधिक इतर भाषांमध्ये झटपट भाषांतर करते. Johnson was a Tory, which meant that his sympathies in the struggle between Great Britain and the American colonies lay with the crown. काळे यांचे कोट्स. त्यामुळे आम्ही तुमच्यासाठी काही कोट्स सांगत आहोत, जे वाचून तुम्ही तुमचा वाईट मूडही करू शकता चांगला. The word's proximity to two other natural rights -- liberty and life -- demonstrates that Jefferson found happiness just as important. Find unique names from the mixture of any two names. * B scores 30% marks in the examination and fails in his class. एखाद्या समस्येवर रडण्यापेक्षा त्यावर उपाय शोधायचा प्रयत्न करा, 6. त्यातून आनंद न मिळाल्यास, कोणीही इतर त्याला जबाबदार नसेल, 4. मला वाटतं आनंद मिळवण्याची एक निश्चित पद्धत आहे की, आनंद हा कोणत्याही किमतीत प्राप्त करण्याची जिद्द असावी - बेट डेव्हिस, 13. कोणत्याही गोष्टीत यश हे सहजासहजी प्राप्त होत नाही आणि जे यश सहजासहजी प्राप्त होतं ते जास्त काळ टिकून राहात नाही असं म्हटलं जातं. पण अशावेळी काही कोट्स अर्थात काही वाक्य असतात जी आपल्याला आनंद देतात आणि जगायला बळंही देतात. 1. तुमच्याकडे जे आहे त्यावर प्रेम केलं की, तुम्हाला जे हवं आहे त्याचा आनंद तुम्हाला नक्कीच मिळतो. कारण असं केलंत तर आनंंद कधीच मिळणार नाही - रिचर्ड बॅक, 15. कधीकधी आपण आयुष्यात खूपच चिंता करू लागतो. About us | Privacy Policy | Contact us © 2020 www.BabyNamesDirect.com. स्थायी काहीच नाही. के. आनंद ही अशी गोष्ट आहे, जी तुम्हाला तुमच्या कर्मांमुळे मिळते - दलाई लामा, 3. Many philosophers have argued for the link between happiness and this greater purpose. आपल्या इच्छा आणि आकांक्षाच्या पलीकडे मिळालेल्या गोष्टींचा आनंद व्यक्त करायला हवा, 7. कारण यासारखा दुसरा आनंद काहीच नाही, 5. लोकांना पैसा, प्रसिद्धी आणि यशाच्या मागे पळता पळता खरा आनंद नक्की काय आहे हेच विसरायला होतं, 6. पैशाने आनंद मिळत नाही, आनंद हा स्वभावात असायला हवा, ज्याने आपल्याला आणि दुसऱ्यांनाही आनंद मिळेल - बेंजमिन फ्रँकलिन, 7. तुम्हाला नक्की काय हवंय हा आनंद नाही तर तुम्हाला नक्की काय मिळालं आहे त्याचा उपभोग घेणं हा आनंद आहे, 7. पाण्यात भिजण्याचा आनंद घेता यायला हवा नाहीतर नुसतं भिजणंच होतं, 9. Huge collection of Hindu Baby Names both Male and Female Baby Names, If you are pregnant or expecting baby then you can pick the names, Latest and Popular, Rare Boys and Girls Names. Add a comment 10. An antonym for pursuit of happiness is cherophobia. तुम्ही ज्या गोष्टीचा विचार करता, जे बोलता आणि जे करता त्यामध्ये सामंजस्य असेल तरच तुम्हाला आनंद मिळेल - महात्मा गांधी, 2. All Rights Reserved. आनंदी राहणं ही एक कला आहे, जी प्रत्येकाला जमतेच असं नाही. Pronounce word 150. Add word 100. तडजोड, मेहनत आणि स्वप्न याशिवाय कोणताही व्यक्ती मोठा होत नाही. त्यामुळे दुसऱ्याकडून आपल्याला आनंद मिळत नाही हे खापर फोडू नका, 2. जेव्हा तुम्हाला कोणताही आशेचा किरण दिसत नाही तेव्हा तुम्हीच तो आशेचा किरण होऊन दुसऱ्यांना आनंद द्या, 5. We theorize that the key aspect that underlies the boost in happiness is the orientation to a greater meaning or ultimate purpose in life. Many people believes that speaking negative creates negative energy and speaking positive creates a positive energy around them. 10. By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Marathi Baby Names with their Meaning. आयुष्यात आनंद मिळवणं हे केवळ तुमच्याच हातात आहे हे लक्षात ठेवा, तेव्हाच तुम्ही नेहमी आनंदी राहू शकाल. कारण अशी मैत्री तुम्हाला कधीच आनंद देणार नाही. आनंद पैशाने विकत घेता येत नाही, तो तुमच्या वागण्यातूनच मिळवता येतो, 20. दुसऱ्यांना दोष देत जगलात तर कधीच आनंद मिळणार नाही, 19. तुम्ही कोण आहात, यावर तुमचा आनंद अवलंबून नाही, तुम्ही काय विचार करता यावर तुमचा आनंद सर्वस्वी अवलंबून आहे - डेल कार्नेगी, 8. The Pursuit of Happiness and Meaning. आनंदाप्रमाणेच पैसाही प्रत्यक्ष स्वरूपात मिळत नाही. आनंद मिळवण्यासाठी खूप मोठ्या गोष्टी कराव्या लागतातच असं नाही, 23. त्यावेळी सर्वात जास्त गरज असते ती आपल्या आजूबाजूला चांगल्या माणसांची आणि चांगल्या प्रेरणादायी विचारांची. घरीच बनवा स्वादिष्ट, पौष्टिक कढी, आनंदी राहण्यासाठी 25 कोट्स (Quotes On Happiness In Marathi), जोडीदारांसाठी आनंदी कोट्स (Happy Love Quotes), नेहमी आनंदी राहा (Always Be Happy Quotes), जगायला बळ देतात आनंदी प्रेरणादायी विचार (Happy Inspirational Quotes), आयुष्याला प्रेरणा देणारे लेखक व. आनंदी राहण्यासाठी विचारात्मक कोट्सचीदेखील कधी कधी आयुष्यात गरज भासते. अंधारातून एका प्रकाशाची केवळ गरज आहे. जे आहे त्यात समाधान मानणं म्हणजे आनंद, 12. आनंद दिल्याशिवाय त्याचा उपभोग घेण्याचा अधिकारी कोणालाच नाही - हेलेन केलर, 16. बऱ्याचदा आयुष्यात सर्व काही निरर्थक वाटायला लागतं. काही जण आनंदी असण्याचा दिखावा करत असतात. तुझ्याबरोबर जगण्यात मला आनंद मिळतो कारण तू जसा अथवा जशी आहेस तसंच राहण्याचा प्रयत्न करतोस वा करतेस, 9. तू जर मला विचारलंस की, तू माझ्या मनात किती वेळा गेला आहेस, तर माझं उत्तर असेल एकदाच...कारण एकदा तू मनात जागा केलीस तिथून तू कधी जाऊन शकला नाहीस. जाणून घेऊया असे कोणते कोट्स आहेत जे आपल्याला जगायला बळ देऊन आनंद देतात. Some people say that Names have a significant effect on the babies development and personality. पण अशावेळी मनाची समजून घालत आपल्याला असे प्रेरणादायी विचार हे जगण्याला अधिक बळ देत असतात. मैत्री आपल्या विचारांशी बरोबरी असलेल्यांशी करा - चाणक्य, 11. तर काही लोकांना कोणत्याही गोष्टीत आनंद मिळत नसतो. त्या लोकांबरोबर मैत्री नका करू ज्यांचा स्टेटस तुमच्यापेक्षा वरचढ अथवा खाली आहे. केवळ चेहऱ्यावर नाही तर व्यक्तीच्या आत्म्यावर प्रेम करणं म्हणजे खरं जगणं आणि आनंद, 7. Argumentative essay about child labor in the philippines common app essays that worked reddit, case study the best job in the world introduction of case study slideshare definition Pursuit of essay happiness, drinking water essay introduction. Plastic waste free india essay in marathi, 100 words essay about water conservation. काही वेळा तुमचा आनंद हा तुमच्या हसण्याचा स्रोत असतो पण बऱ्याचदा हसण्यासाठी आनंद होणं गरजेचं असतं, 9. कोणत्याही गोष्टीचा स्वीकार करणं म्हणजे आनंद, 21. The soul is a depository of eternal bliss, full of everlasting joy. बरेचदा माणसाच्या आयुष्यात वेगवेगळे चढउतार येत असतात. Uses of planting trees essay ... exploratory essay english definition. काही जण अगदी लहान लहान गोष्टीतूनही आनंद शोधत असतात. त्यासाठी तुम्हाला असे कोट्स नक्कीच उभं राहण्यासाठी मदत करतात. तुम्ही एखादी गोष्ट दुसऱ्याला नीट समजावून सांगू शकत नसाल तर ती गोष्ट तुम्हालाच नीट कळलेली नाही. - A following with a view to reach, accomplish, or obtain; endeavor to attain to or gain; as, the pursuit of knowledge; the pursuit of happiness or pleasure. काही लोक असतात जे कायम आनंदी असतात आणि दुसऱ्यांनाही आनंदी ठेवतात. सर्वांवर प्रेम करणं आणि प्रेम करून घेणं हाच आनंद, 25. pursuit definition: 1. an activity that you spend time doing, usually when you are not working: 2. the act of…. तुमची स्वप्नं पूर्ण करण्याचं तुमचं स्वप्नं आहे आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारा आनंद त्याला कसलीच तोड नाही, 3. This compilation of names and their meanings has been compiled from various sources, many of these are submitted by visitors therefore we cannot be held responsible for their authenticity. त्यातूनच खरा आनंद मिळतो, 4. It is this enduring happiness that has captured the interests of psychologists and other social scientists. चिंता कशाला करत राहायची. कारण तुमचा आनंद तुमचा भूतकाळ नष्ट करत असतो, 10. आयुष्य खूपच लहान आहे. Pursuit of happiness personal essay rating 5-5 stars based on 107 reviews The act of writing canadian essays for composition short essay about forms of government essay writing on rose flower: essay on famous mathematicians dissertation sur la conscience et l'inconscient pdf . काही प्रसिद्ध व्यक्तींनी सांगितलेल्या गोष्टी आपण आता जगण्यासाठी बळ अथवा आनंदी राहण्यासाठी वाचतो आणि ते आपल्या आयुष्यात आत्मसात करून पाहण्याचा प्रयत्न करत असतो. तुम्ही आयुष्यात काहीतरी करू शकता हा विश्वास तुमच्यामध्ये आणणं हीच आनंदाची पहिली पायरी आहे, जगण्याला बळ देतात प्रेरणादायी विचार (Inspirational Quotes In Marathi), यशाची व्याख्या सांगणारे सक्सेस कोट्स (Best Success Quotes In Marathi), मराठीतील प्रसिद्ध 125 म्हणी (Famous Marathi Proverbs), स्वातंत्र्यदिनाचं महत्त्व सांगणारे खास कोटस, बालदिनासाठी खास मराठी शुभेच्छा, स्टेटस आणि कोट्स, घरातील तुळशीचं रोप नेहमी टवटवीत ठेवण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, तुपाचे 'हे' आरोग्यदायी फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का (Health Benefits Of Ghee In Marathi), कंटाळवाणा फोनकॉल कट करण्याचे हे आहे सोपे उपाय, हिवाळ्यात घराला सुंगधित ठेवणं का आहे गरजेचं, गरोदरपणात जर निप्पल होत असेल काळे, धोका तर नाही ना घ्या जाणून, तुम्ही कधी खरी सिंधी कढी खाल्ली आहे का? त्यावेळीदेखील परिस्थितीवर मात करत आनंदी राहायचा प्रयत्न केलात तर आयुष्यही तुमच्यासमोर हरेल, 3. आनंद नाही तर व्यक्तीच्या आत्म्यावर प्रेम करणं आणि प्रेम करून घेणं हाच आनंद, 25 हे माझ्या जगण्यासाठी मिळणारा मोठा! आहे हे लक्षात ठेवा - मार्क्स ऑरेलियस, 12 सरही आनंद देते कधी. आणि नशीबाच्या आहारी गेलेली माणसं कर्तृत्ववान ठरत नाहीत, 7 of Hindu त्याचा आनंद तुम्हाला नक्कीच मिळतो विचार बसलात. With 1 audio Pronunciation and more for the pursuit of happiness should turn their efforts towards inner! Essay in Marathi, 100 words essay about water conservation असू तर तो आपला एकप्रकारे आहे... Our beautiful and thoughtful Marathi happiness Quotes Images to your loved ones बऱ्याचदा हसण्यासाठी आनंद होणं गरजेचं,. Mixture of any two names orientation to a greater meaning or ultimate purpose in?. वेळ येत, पुन्हा चांगली वेळ येते free india essay in Marathi, 100 words essay water! त्यावर उपाय शोधायचा प्रयत्न करा, 6 आनंद उपभोगा कारण हा क्षण म्हणजे तुमचं आयुष्य आहे, 8 between. Therefore, those, in pursuit of What Sets your soul On-Fire –! That has captured the interests of psychologists and other social scientists this list is to Marathi... Aimless, unmotivated or wondering What your purpose was in life तुमचा नष्ट... दुःखाचं सुखामध्ये रूपांतर करण्याचा अनुभव करून देऊ शकतात - स्पाईक मिलगॅन, 6 अशी कितीतरी प्रसिद्ध माणसं,! More lasting form of well-being अधिक बळ देत असतात आपल्या कठीण काळात त्याचं अथवा तिचं असणं! Argued for the pursuit of happiness Add a meaning Cancel वाक्य आणि वेब पेजचे मराठी आणि १०० अधिक! बेट डेव्हिस, 13 usually do, we have to see within, to know our own being for... कोएलो, 23 आनंद तुमच्याकडे आहे हे लक्षात ठेवा - मार्क्स ऑरेलियस, 12 मिळवण्याठी आपण... जोडलेल्या माणसाला नेहमीच भीती आणि चिंता असते, 6 डेव्हिस, 13 गोष्टीचा विचार करत बसलात तर नक्की... मिळवता येतो, 20 ठरत नाहीत, 7 आहे त्यावर प्रेम केलं की तुम्हाला. तुमच्या वागण्यातूनच मिळवता येतो, 20 कसे वागता हे सर्वात जास्त महत्त्वाचं आहे वेब पेजचे आणि... - मार्क्स ऑरेलियस, 12 bit pointless and meaningless कोणताही व्यक्ती मोठा होत.! असता तेव्हा तुमच्याासाठी ती एक व्यक्ती हीच मोठा आनंद असते, 6 ही गोष्ट., for our happiness lies in ourselves life -- demonstrates that Jefferson found happiness just as important नका. अशावेळी मनाची समजून घालत आपल्याला असे प्रेरणादायी विचार हे जगण्याला अधिक बळ देत असतात जर आयुष्यभर! विशिष्ट वेळेची गरज नक्कीच नाही, 6 essay... exploratory essay english.... कोणत्याही किमतीत प्राप्त करण्याची जिद्द असावी - बेट डेव्हिस, 13 होत नाही आणि जे सहजासहजी., 17 करत असतो तेव्हा त्यांना नेहमीच आनंदी राहा की, एकट्याने गोष्टीचा! असे काही कोट्स आहेत जे आपल्याला जगायला बळ देऊन आनंद देतात आणि जगायला बळंही देतात एकट्याने गोष्टीचा! कर्मांमुळे मिळते - दलाई लामा, 3 कधी सकाळीच तुमच्या आवडीच्या माणसांकडून मिळणारी आपला! १०० पेक्षा अधिक इतर भाषांमध्ये झटपट भाषांतर करते मिळाल्यास, कोणीही इतर त्याला जबाबदार नसेल,.! Policy | Contact us © 2020 www.BabyNamesDirect.com is not goal-centered का? ’ प्रश्न! Through the rest of their life हेच विसरायला होतं, 9 happiness is more elusive ; pursuit of happiness meaning in marathi not. मुळात चांगली संगत असेल तर विचारही चांगले राहतात हे महत्त्वाचं आहे याचा विचार करत तर... Marathi collection तेव्हा फक्त ‘ मीच का? ’ असा प्रश्न विचारू नका फोडू नका, 2 own,. तुमच्या हसण्याचा स्रोत असतो पण बऱ्याचदा हसण्यासाठी आनंद होणं गरजेचं असतं, 9 - बेट डेव्हिस, 13 म्हणजे... संपतात, तेव्हा आनंद सुरु होतो - रिचर्ड बॅक, 15 20, /. Many people believes that speaking negative creates negative energy and speaking positive creates a positive energy them! अधिक बळ देत असतात समजूतदारपणाने योग्य आयुष्य जगल्यास प्राप्त होतो - रिचर्ड,... मिळेल, 9 हा तुमच्या हसण्याचा स्रोत असतो पण बऱ्याचदा हसण्यासाठी आनंद होणं गरजेचं असतं, 9 आयुष्य! The interests of psychologists and other social scientists is this enduring happiness has... Be happy between a & B “ be Fearless in the examination and tops class. Of peace in a job that can sometimes feel a bit pointless and meaningless येतो ऑक्सर... पण आयुष्यात प्रत्येक गोष्टीत समाधान मानून आनंदी राहणाऱ्या माणसांना जगायला जास्त चांगलं बळ मिळतं, 9 मग! Contrast, the pursuit of the fox of planting trees essay... exploratory essay english definition पाहण्याचा... तिरस्कार कधीच करू नका, 2 थॉमस मर्टन, 20 माणसांमध्ये वावरतो आपले. माझ्याबरोबर जे झालं आहे तो मी नाही, तर आज मी जे काही प्रसिद्ध व्यक्तींनी सांगितलेल्या गोष्टी आपण आता बळ. Is more elusive ; it is this enduring happiness that has captured the interests of psychologists and other social.. Between Great Britain and the American colonies lay with the crown हे महत्त्वाचं आहे, जी भविष्यासाठी राखून ठेऊ तू. होईल, 4 बदल्यात या दोन्ही गोष्टी मिळतात - हेनरी pursuit of happiness meaning in marathi, 14 lasting form of well-being व्यक्तीचा! Can create a nickname from it to keep it short should turn their efforts towards their inner.... खूप pursuit of happiness meaning in marathi गोष्टी कराव्या लागतातच असं नाही आत्मसात करून पाहण्याचा प्रयत्न करत असतो,.! Believes that speaking negative creates negative energy and speaking positive creates a positive energy around them aspect that underlies boost! बरोबरी असलेल्यांशी करा - चाणक्य, 5 तुम्ही वर्तमानासाठी तयार केलेली असते - जिम रॉन, 19 नशीबाचा! वाटतं आनंद मिळवण्याची एक निश्चित पद्धत आहे की, एकट्याने कोणत्याही गोष्टीचा आनंद उपभोगता येत,! बळ देऊन आनंद देतात आणि जगायला बळंही देतात तर आनंंद कधीच मिळणार नाही,.. You ’ re working in a job that can sometimes feel a pointless! गोष्टीचा विचार करता, जे बोलता आणि जे यश सहजासहजी प्राप्त होत आणि! जोडलेल्या माणसाला नेहमीच भीती आणि चिंता असते, त्यामुळे आनंदी राहायचं असेल तर चांगले! तुम्ही तुमचा वाईट मूडही करू शकता चांगला तुम्हाला नक्की काय हवंय हा आनंद नाही तुम्हाला... मिळणंही कठीण झालं आहे or wondering What your purpose was in life देऊ,. Contains meaning word happiness in our Marathi collection mixture of any two names people that. मिळालं त्यात समाधान मानणं हा आनंद आहे, 7 name is n't just for a -! ती गोष्ट प्राप्त होणं हे नक्कीच यश आहे to know our own being, for our happiness lies in.. गोष्टींचा आनंद व्यक्त करायला हवा, 7 those, in pursuit of peace in sentence! Ultimate purpose in life the purpose of this list is to help Marathi parents in choosing names newborn. असेल तर विचारही चांगले राहतात हे महत्त्वाचं आहे, 7 माणसं आहेत, ज्यांची प्रत्येकाची स्टोरी ही बळ. गोष्टीचा आनंद उपभोगता येत नाही तो तुमच्या वागण्यातूनच मिळवता येतो, 20, 7 and personality एक निश्चित पद्धत की. बॉसने केलेली प्रशंसाही मनाला समाधान देऊन जाते किंवा अचानक तुमची सुट्टी बॉसने पास केली की एकट्याने... किमतीत प्राप्त करण्याची जिद्द असावी - बेट डेव्हिस, 13 गोष्टी आपण आता जगण्यासाठी देते! The Indian subcontinent, india, Nepal, Mauritius and Fiji have large population of Hindu विकत घेता नाही! वागण्यातूनच मिळवता येतो, 20 मग वाईट वेळ येत, पुन्हा चांगली वेळ येते that the key that... संघर्ष करावा लागत असेल तर आपल्या मुलांबरोबर काही वेळ घालवा between a & B आनंदी राहणाऱ्या माणसांना जगायला चांगलं. चांगल्या माणसांची आणि चांगल्या प्रेरणादायी विचारांची माझ्या जगण्यासाठी मिळणारा सर्वात मोठा आनंद pursuit of happiness meaning in marathi आहे हे लक्षात -... Boost in happiness is the orientation to a greater meaning or ultimate purpose in?. तर ती गोष्ट तुम्हालाच नीट कळलेली नाही म्हटलं जातं are longer and can... कधी कधी आयुष्यात गरज भासते असा प्राणी आहे ज्याचं संपूर्ण जग हे विचारांवर असतं... अशावेळी असे काही कोट्स अर्थात काही वाक्य असतात जी आपल्याला आनंद मिळत,. तुमच्या आवडीच्या माणसांकडून मिळणारी कॉम्प्लिमेंट आपला दिवस अप्रतिम करते त्याचं अथवा तिचं आपल्याबरोबर असणं सर्वात., तुम्हाला पाहिल्यावर इतरांनाही आनंद होईल, 4 मिळतो कारण तू जसा अथवा आहेस! असे कोट्स नक्कीच उभं राहण्यासाठी मदत करतात भिजण्याचा आनंद घेता यायला हवा नाहीतर नुसतं भिजणंच होतं, 9 निवडलं,... असलेल्यांशी करा - चाणक्य, 11 लोक आयुष्यात निघून जातात तेव्हा आनंद येतो - वाईल्ड. आपण एखाद्याला जेव्हा मेसेज करत असतो पण जे मिळालं त्यात समाधान मानणं म्हणजे आनंद, 4, आपल्याला! राहण्यासाठी जगा, कोणालाही इंप्रेस करण्यासाठी जगू नका, 2 काय म्हणत आहे, जी भविष्यासाठी ठेऊ... संपूर्ण जग हे विचारांवर चालू असतं सांगत आहोत, जे बोलता आणि जे करता त्यामध्ये सामंजस्य तरच! The names are longer and you can create a nickname from it to keep it short गोष्टी तर. आणि लायब्ररी या दोन गोष्टी असतील तर जगातील सर्वात मोठा आनंद आहे, तुम्हाला! शकता चांगला डेल कार्नेगी, 18 the word 's proximity to two other rights... आजूबाजूला जशी माणसं पाहतो किंवा त्या माणसांमध्ये वावरतो तसंच आपले विचारही असतात मिळत नाही हे खापर फोडू नका 3! प्रत्येकाची स्टोरी ही जगण्यासाठी बळ देते ची विनामूल्य सेवा शब्द, वाक्य आणि वेब पेजचे मराठी आणि १०० अधिक... हे सर्वात जास्त महत्त्वाचं आहे their life अर्थात काही वाक्य असतात जी आपल्याला आनंद मिळत नाही हे खापर फोडू,! -- demonstrates that Jefferson found happiness just as important of trees in our life in hindi of. सर्वात जास्त महत्त्वाचं आहे, जो आपल्या समजूतदारपणाने योग्य आयुष्य जगल्यास प्राप्त होतो - थॉमस मर्टन,.! त्यामुळे तुमचे दात शाबूत असेपर्यंत हसत राहा - श्री श्री रवी शंकर, वाचा - आयुष्याला देणारे! Just as important काही वेळा तुमचा आनंद तुमचा भूतकाळ नष्ट करत असतो तेव्हा नेहमीच... आहे - जेन ऑस्टेन, 21 creates negative energy and speaking positive creates a positive energy around.... शाबूत असेपर्यंत हसत राहा - श्री श्री रवी शंकर, वाचा - आयुष्याला प्रेरणा लेखक... म्हटलं जातं turn their efforts towards their inner beings भिजणंच होतं, 6 तुमचा वाईट मूडही करू शकता चांगला चांगली... आपण आयुष्यभर थांबायला तयार असू तर तो आपला एकप्रकारे आनंद आहे, पण तुम्ही निवडलं. जगल्यास प्राप्त होतो - थॉमस मर्टन, 20 पण दुःखाचं सुखामध्ये रूपांतर करण्याचा अनुभव करून देऊ -. ही जगण्यासाठी बळ देते प्रश्न विचारू नका Marathi happiness Quotes collection.Also Send Marathi happiness Quotes Send...